Monitorizar cabecera

Monitoritzar banner

Monitorar

T’ajudem a controlar i monitorar tots els resultats

Asignar lidere proyecto

Assignar una persona o grup que lideri el projecte

Assignar líder projecte absentisme

 

Cal designar una persona, grup o comissió que lideri la gestió de l'absentisme i que es responsabilitzi de decidir i implantar les mesures correctores, així com de realitzar el seguiment de les accions i indicadors en el temps.

Evaluar la tendencia

Avaluar la tendència dels teus indicadors d'absentisme

Periòdicament, s'ha de controlar com evolucionen els indicadors d'absentisme en el temps, per conèixer si milloren, empitjoren o es mantenen estables.

Posem a la teva disposició (en línia) eines d'anàlisi que et facilitaran el seguiment dels teus indicadors d'absentisme d'origen comú i professional.

Quant d'absentisme tinc?
Avaluar indicadors

PortletContactoAbsentismo npm Angular Portlet

Crear indicadores

Crear indicadors de procés

Cal crear indicadors de procés que ens permetin avaluar el grau d'implantació de les accions posades en marxa.

Un indicador de procés pot ser, per exemple, la ràtio entre el nombre de justificants rebuts a Recursos Humans en un període i el total d'absències en el període.

Des d'MC-IT Consultoria, t’assessorarem en l'elecció dels indicadors de procés més adequats per al teu pla d'acció.

Contacta amb nosaltres
Crear indicadors de procés

PortletTellamamosAbsentismo npm Angular Portlet