Menú de navegació

Editor de continguts

Editor de continguts

Manual per entendre els conceptes necessaris per al càlcul dels indicadors d'absentisme per incapacitat temporal.

Privat

Document on es detallen alguns dels punts clau que hauria de incloure una política de gestió d'absències.

Qüestionari orientat a que l'empresa verifiqui la qualitat de la seva pròpia normativa i circuits d'absències, detectant punts de millora. 

Privat

Guia de suport per configurar una normativa escrita que clarifiqui al treballador en quins casos pot absentar-se, quins documents ha d'aportar i les mesures de control que existeixen.

Privat

Exemple real d'un quadre resum per informar als treballadors dels permisos als que tenen dret.

Exemple real d'un formulari per sol·licitar un permís o llicència d'una empresa.

Privat

Model del circuit administratiu necessari per a la gestió dels Accidents de Treball per part de l'empresa.

Privat
— 9 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 9 de 26 resultats.