Publicador de continguts

Una estrategia global para reducir el absentismo - El caso de Eaton Hidraulics Ltd

Exemple d'un enfocament global de l'absentisme - Eaton Hidraulics Ltd

Reduir absentisme laboral

Eaton Corporation és una companyia diversificada amb més d’un segle d’experiència en l’oferta de solucions d’eficiència energètica (elèctrica, hidràulica i mecànica). Amb una xifra de negoci el 2011 de més de 16,0 bilions de dòlars, compta aproximadament amb 70.000 empleats i distribueix els seus productes a clients en més de 150 països.

A Eaton Corporation reconeixen la importància dels treballadors com a força de l’organització. És així com han posat en marxa, a la seva filial del Regne Unit (Eaton Hydraulics Ltd), accions per a l’abordatge global de la gestió de l’absentisme per IT.

Tot seguit es detallen les accions realitzades:

 

Formació a comandaments en gestió d’absències

El departament d’RH d’Eaton Hydraulics proveeix els comandaments intermedis de l’empresa d’una sèrie de mesures de suport per ajudar-los a gestionar l’absentisme dels seus equips i per assegurar-se que s’impliquen i se senten responsables últims del seu control.

Les mesures de suport es materialitzen en:

  • La realització de reunions mensuals entre els comandaments i RH per discutir sobre temes relacionats amb l’absentisme i informar-los de les millors pràctiques que existeixen per poder gestionar aquest problema.
  • RH facilita formació als comandaments sobre com gestionar les absències dels seus equips i els proveeix d’una sèrie de sessions de coaching individual per assegurar-se que els comandaments integren correctament els coneixements apresos en la formació
  • Addicionalment, de manera setmanal, els comandaments es reuneixen amb RH per tractar les baixes de llarga durada, així com casos problemàtics concrets que puguin existir en els seus equips.
  • Per últim, RH proveeix els comandaments d’un Manual de gestió de l’absentisme, on s’explica el procés de gestió d’absències que han de realitzar (quan trucar, què registrar, quina documentació han de rebre del treballador, en quins temps, etc.), els passos per a realitzar una entrevista de retorn a la feina (quan realitzar-la, la durada aproximada que ha de tenir, què preguntar, què registrar, etc.), així com certa informació bàsica sobre salut laboral.

L’objectiu d’aquestes accions és aconseguir que els comandaments se sentin segurs amb la tasca de gestionar l’absentisme dels seus equips i que actuïn de manera consistent.

 

Seguiment i control de les baixes

L’empresa té contractat també un Servei de Control de l’Absentisme (SCA) consistent en un equip de teleoperadors diplomats en infermeria. Cada vegada que s’absentin per motius de salut, els treballadors han de trucar i informar a aquest call center. L’SCA informa els comandaments i RH, via correu electrònic, de les causes de la baixa, així com de la data prevista de reincorporació del treballador.

 

Seguiment de processos múscul esquelètics pel servei mèdic d’empresa

Eaton Hydraulics compta també amb un servei mèdic, especialitzat en salut laboral, que passa consulta un cop per setmana. Aquest servei, que està subcontractat, té com a objectiu fer un seguiment mèdic dels treballadors que presentin problemes múscul esquelètics, ja que són processos que solen ser de llarga durada o presentar recaigudes. Addicionalment, els comandaments també poden realitzar una petició de visita per a un subordinat, indicant els motius d’aquesta recomanació. Addicionalment, la companyia subvenciona fins a 4 sessions de fisioteràpia a aquells treballadors que es trobin en llista d’espera per realitzar aquest tractament a través del servei públic de salut.

 

Mesures de conciliació

L’empresa intenta facilitar la conciliació vida personal–vida laboral mitjançant l’ajustament dels horaris laborals d’aquells treballadors que ho sol·licitin, sempre que l’empresa pugui assumir aquest canvi. Addicionalment, els treballadors posseeixen tant permisos per emergència com per defunció d’un familiar, afegits a la possibilitat que el comandament pugui atorgar permisos retribuïts per circumstàncies excepcionals, si ho creu justificat.

 

Programes de suport als treballadors

L’empresa posseeix també un servei de suport als treballadors que consisteix en una línia d’ajuda telefònica confidencial per a problemes personals, així com fins a 8 sessions individuals d’assessorament psicològic.

 

Enquesta de satisfacció

Eaton Hydraulics avalua anualment el clima laboral mitjançant una enquesta anònima, i posa en marxa accions correctores que permetin millorar la satisfacció i compromís dels treballadors.

 

Promoció de la salut

Per últim, l’empresa té implantats diversos programes que busquen millorar la salut dels seus treballadors, així com programes per superar l’addicció al tabac, opció de menú sa al menjador d’empresa, classes de gimnàstica onsite (a les instal·lacions de la companyia) i subvenció de part de la quota del gimnàs per als treballadors que utilitzen aquest servei.


Font: Extracte d’Absence Management. Annual Survey Report 2008. CIPD
Traduït i adaptat per MC IT Análisis y Consultoría.

 

Altres Bones pràctiques
Absència en el lloc de treball

Bones pràctiques

Errors gestió absentisme

Bones pràctiques

Accions millorar condicions de treball

Bones pràctiques