Publicador de continguts

Un abordaje integral de las ausencias por incapacidad temporal por contingencia común desde la empresa

Una gestió integral de les absències per incapacitat temporal per contingència comuna des de l'empresa

Planificació

Rosa Sacristán Nieto, Juan Carlos López  López
Departament Investigació i Anàlisi de Prestacions, MC MUTUAL – Barcelona

 

Publicat a:
Arch Prev Riesgos Labor. 2016; 19 (3):144-145.
Revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
ISSN imprès: 1138-9672 - ISSN en línia: 1578-2549
Enllaç: http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=5116

 

RESUM
Un abordatge integral de l'absentisme per Incapacitat Temporal per Contingència Comuna (ITCC) des de l'empresa requereix un pla, aprovat per la direcció, estructurat, que detalli les actuacions, els terminis i els recursos, respectant les següents premisses: Les accions han d'estar relacionades amb les variables d'empresa; el pla haurà de tenir en compte els suggeriments de millora proposats pels comandaments, mostrar en tot moment la preocupació de l'empresa per millorar la salut i el benestar dels treballadors i, per descomptat, el pla haurà d'aconseguir transmetre el benefici general que significa reduir l'absentisme per ITCC a l'empresa.

Altres Publicacions MC-IT
Publicacions MC-IT
Redacció d'informe baixa laboral
Publicacions MC-IT
Durada incapacitat temporal
Publicacions MC-IT