Publicador de continguts

Tres enfoques para la promoción de salud en el trabajo

Tres maneres d’enfocar la promoció de salut en el treball

Salut i treball

Les empreses s'estan centrant cada vegada més a ajudar els empleats a portar estils de vida saludables per evitar que emmalalteixin. 

 

Però, per què val la pena promoure la salut en el treball?  

 

 • Segons la Fundació Britànica del Cor, els empleats físicament actius s'absenten un 27% menys per malaltia que els seus companys menys actius, i són més capaços de gestionar situacions d'estrès a la feina.

 

 • Atès que els empleats inverteixen fins al 60% del seu temps en el lloc de treball, sembla ser un bon lloc per fer front als seus problemes de salut. De fet, segons aquesta entitat, els programes d'activitat física a la feina redueixen l'absentisme en un 20%.

 

 • Les activitats de promoció de la salut contribueixen positivament a l'Employer Branding1 . Les organitzacions que es preocupen pel benestar dels seus empleats es perceben més favorablement i posseeixen nivells de compromís més elevats.

 

 • A més, les activitats de promoció de la salut són un bon complement per a les polítiques d'assistència i rehabilitació.

 

 

Quines opcions tenen les empreses per promoure la salut dels seus empleats?

 

Els programes de sensibilització

 

Aquestes iniciatives tenen com a objectiu augmentar la consciència individual i col•lectiva, tant dels empleats com dels directius, en àrees o riscos específics per a la salut. Poden incloure la difusió d'informació general o implicar mètodes de diagnòstic, com ara reconeixements mèdics o altres controls de la salut. Es basen en l'expectativa que una major consciència provocarà canvis en el comportament o estil de vida.

 

Algunes de les activitats més freqüents que es duen a terme en aquesta àrea són:

 

 • Consells escrits: Poden incloure la difusió de guies amb consells de salut o campanyes de cartells amb temàtiques específiques (ex. alimentació sana, exercici físic, salut sexual, no fumar).

 

 • Participació en iniciatives nacionals: Algunes empreses decideixen participar en iniciatives de salut ja existents, com el dia nacional de la lluita contra el càncer.

 

 • Reconeixements i proves mèdiques: Els empresaris han d'oferir exàmens de salut per a tots els seus empleats2 . Al marge d'avaluar els riscos inherents als seus llocs, l'empresa podria incloure de manera diferenciada —o com a millora voluntària o pactada— proves per detectar malalties cardiovasculars, mamografies, proves per a la diabetis, l'osteoporosi, el càncer de pròstata o altres càncers.

 

 • Anàlisi i auditoria de riscos: Tant si ho fan per obligació legal com si ho fan com a bona pràctica, els empresaris poden donar a conèixer els problemes de salut associats al lloc de treball a través d’anàlisis de risc regulars o auditories. Això inclou auditories del medi ambient físic de treball (que abasta aspectes com la temperatura, la il•luminació o el soroll) i del benestar psicològic, incloses les fonts reals o potencials d'estrès a la feina.

 

 • Desenvolupament i difusió de polítiques de salut: Un nombre creixent d'empreses formula polítiques sobre temes relacionats amb la promoció de la salut i els estils de vida saludables. A vegades aquestes polítiques es desenvolupen com iniciatives i intervencions proactives de salut laboral.

 

 

Les intervencions sobre l'estil de vida

 

Aquestes iniciatives estan dirigides més específicament a aplicar canvis en el comportament o l’estil de vida individual. Poden basar-se en un diagnòstic previ o en la decisió de les persones de buscar el suport per canviar el seu estil de vida. La seva aproximació sol ser correctiva.

 

A continuació es mostren alguns exemples d'intervencions sobre l'estil de vida:

 

 • Gestió de l'estrès: Proporcionar, mitjançant assessors capacitats, suport individual o col•lectiu per a aquells empleats en llocs estressants o que hagin tingut canvis laborals importants (ex. en el seu rol o càrrega de treball) que puguin augmentar la seva susceptibilitat a l'estrès. La idea és donar suport a l'individu i, alhora, proporcionar-li estratègies d'autogestió i afrontament. Algunes organitzacions donen suport especialitzat als empleats amb trastorn d'estrès posttraumàtic (TEPT).

 

 • Trastorns de les extremitats superiors relacionats amb el treball: Per als treballadors susceptibles de patir, o que pateixin, trastorns com les lesions per moviments repetitius, els empresaris faciliten suport mèdic, redisseny del lloc de treball i anàlisis de riscos; tot en el marc de les seves obligacions en salut i seguretat.

 

 • Consell, suport i assessorament: Al marge de les mesures específicament dissenyades per abordar l'estrès a la feina, algunes empreses ofereixen un suport addicional als seus empleats a través dels Programes d'Assistència als Empleats (PAE). Els PAEs són serveis sovint subcontractats orientats a donar suport a l'empleat en una àmplia gamma de temes, com ara: els problemes personals, les dificultats financeres, la família, la cura d'infants o l'assessorament legal.

 

 • Manipulació manual de càrregues: Com que els problemes d'esquena són una causa important d'absentisme laboral per malaltia, molts empresaris amb treballadors en risc de patir aquestes lesions (o que hagin tingut problemes d'esquena abans), els faciliten una formació específica destinada a millorar el maneig manual de càrregues.

 

 • Programes per perdre pes: Alguns empresaris patrocinen o proporcionen un suport directe als empleats que volen perdre pes. Això es pot fer permetent l'assistència a programes externs, o mitjançant el suport intern del personal de salut laboral.

 

 

Les mesures de suport contínues

 

En aquest cas, les organitzacions s'involucren en activitats o iniciatives que tenen per objecte promoure, fomentar i mantenir un ambient de treball i estil de vida saludables. Aquestes estratègies poden centrar-se en l’estat de salut general de l'organització o intentar prevenir els riscos específics per a la salut.

 

Algunes de les activitats més freqüents que es duen a terme en aquesta àrea són:

 

 • Opcions d'alimentació saludable: Com que cada vegada hi ha més consciència del vincle entre la dieta i la salut, més i més empreses estan intentant oferir opcions de menjar, beguda o refrigeris saludables als empleats. Sovint també s’acompanya d’informació sobre els beneficis d'una dieta saludable perquè els empleats prenguin decisions informades. 

 

 • Instal•lacions esportives: Moltes companyies ofereixen accés a instal•lacions esportives com a benefici d'empresa. Poden estar ubicades al lloc de treball o, més habitualment, es facilita l'accés gratuït o subvencionat a instal•lacions esportives externes.

 

 • Teràpies complementàries: Alguns empresaris ofereixen accés a teràpies complementàries per als empleats, com ara massatges, aromateràpia i reflexologia.

 

 

Text adaptat del document: Hayday S, Rick J, Patterson M, Turgoose C. Current thinking on managing attendance: a short guide for HR professionals. National Audit Office; 2004. Research Paper 4378RF. [Acceso 25 de mayo de 2015].

Disponible a: http://www.employment-studies.co.uk/resource/current-thinking-managing-attendance

 

[1] Construir una marca que es relacioni amb el concepte de «bona empresa».    
[2]  Art. 22 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals (LPRL).

 

Altres Bones pràctiques
Comunicació oral

Bones pràctiques

Accions reducció d'absències

Bones pràctiques

Companys de treball

Bones pràctiques