Publicador de continguts

Return to Work Expectations of Workers on Long-Term Non-Work-Related Sick Leave

Return to Work Expectations of Workers on Long-Term Non-Work-Related Sick Leave

Malaltia laboral

EXPECTATIVES DE RETORN A LA FEINA EN TREBALLADORS AMB EPISODI LLARG D'INCAPACITAT TEMPORAL PER CONTINGÈNCIA COMUNA

Maite Sampere, David Gimeno, Consol Serra, Manel Plana, Juan Carlos López, José Miguel Martínez, George L. Delclos, Fernando G. Benavides 

1.- Medical and Health Care Services Division, Mutual Midat Cyclops (MC MUTUAL), C/Provenza 321, 08037 Barcelona, Spain

2.- Center for Research in Occupational Health (CiSAL), Department of Experimental and Health Sciences, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain

3.- Southwest Center for Occupational and Environmental Health, Division of Epidemiology, Human Genetics and Environmental Sciences, The University of Texas School of Public Health, San Antonio Campus, San Antonio, TX, USA 

4.- CIBER de Epidemiología y Salud Pública, Barcelona, Spain

5.- Occupational Health Service, Parc de Salut MAR, Barcelona, Spain

6.- Southwest Center for Occupational and Environmental Health, Division of Epidemiology, Human Genetics and Environmental Sciences, The University of Texas School of Public Health, Houston, TX, USA

 

Publicat a:
J Occup Rehabil (2012) 22: 15
Journal of Occupational Rehabilitation
ISSN imprès: 1053-0487- ISSN en línia: 1573-3688
Enllaç: https://rd.springer.com/article/10.1007/s10926-011-9313-5

 

RESUM

  • Objectiu. Tot i els suggeriments que la percepció del treballador és el millor predictor del retorn al treball (RAT), la investigació en el temps fins a la RAT en treballadors amb un episodi llarg d'Incapacitat Temporal per Contingència Comuna (ITCC) encara és limitada.
  • Mètodes. Cohort prospectiva de 663 treballadors amb un episodi actual d’ITCC de llarga durada, reclutats durant la primera visita mèdica en una mútua laboral, i seguits fins a la finalització de l'episodi. Els treballadors van emplenar un qüestionari basal sobre la seva percepció de l'episodi d'incapacitat temporal i les seves expectatives de tornar a la feina (estat de salut, capacitat per treballar, expectatives i temps necessari fins al RAT, eficàcia i autopercepció de la relació entre la salut i el treball). El temps fins al RAT es va basar en el registre de la mútua. Es van construir models de regressió de Cox per examinar l'associació entre la percepció del treballador i les expectatives de RAT amb el temps fins al RAT en el conjunt de la població d'estudi, així com en tres subgrups diagnòstics (trastorns músculo-esquelètics, mentals i altres condicions físiques).
  • Resultats. En conjunt, el temps fins al RAT va ser més llarg en els treballadors que percebien un mal estat de salut [raó de risc (HR) = 0,71, IC95% 0,59-0,85], una capacitat per treballar extremadament reduïda (HR=0,69, IC95% 0,53-0,88), la necessitat d'un llarg període de temps per RAT (HR=0,36; IC95% 0,25-0,52) i no tenir expectatives de tornar al mateix treball (HR=0,13, IC95% 0,06-0,31). Els treballadors amb un trastorn músculo-esquelètic i amb altres condicions físiques van mostrar un patró similar al conjunt de la població, cosa que no va succeir en els treballadors en situació d'ITCC per un trastorn mental.
  • Conclusió. El temps autopercebut per tornar a la feina i les expectatives de retorn són factors pronòstic importants en els treballadors en situació d'ITCC per qualsevol condició de salut. Preguntar la percepció dels treballadors i les seves expectatives de RAT durant la visita mèdica podria ajudar els professionals sanitaris a identificar els treballadors en situació de risc de tenir un episodi molt llarg i ajudar a facilitar-ne la gestió. 

 

Paraules clau: incapacitat temporal per contingència comuna, temps fins al retorn a la feina, grup diagnòstic, salut laboral.

Altres Publicacions MC-IT
Indicadors incapacitat temporal
Publicacions MC-IT
Publicacions MC-IT
Baixa laboral
Publicacions MC-IT