Publicador de continguts

Consejos para mandos sobre cómo realizar las entrevistas de reincorporación al trabajo

Consells per als comandaments sobre com realitzar les entrevistes de reincorporació al treball

Breu orientació sobre què ha de fer-se i què evitar al realitzar entrevistas de reincoporació a la feina.