Publicador de continguts

Plan de actuación para la reducción del absentismo en EINSA PRINT.

Pla d'actuació per a la reducció de l'absentisme d'Einsa PRINT.

Einsa Print interior

El moviment s'aconsegueix caminant.

Corren rius de tinta sobre la problemàtica de l'absentisme. Sembla que preocupa a tothom, però són pocs els que s'ocupen de manera contínua i rigorosa del tema, sent capaços d’identificar amb claredat tot allò que han de posar en marxa per aconseguir gestionar-lo

EINSA Print, una de les principals referències nacionals i internacionals de la indústria gràfica situada a Galícia i Madrid, va decidir fa uns anys ocupar-se del tema a fons i començar a recórrer el camí de la gestió de l'absentisme de la mà d'MC MUTUAL.

La seva feina ha donat fruits: la seva taxa d'absentisme per Incapacitat Temporal (IT) per contingències comunes ha anat descendint progressivament i s'ha reduït en més de dos punts en tres anys.

No existeixen fórmules màgiques. Només la dedicació, la implicació i el seguiment de l'equip d'EINSA Print, juntament amb l'assessorament d'MC MUTUAL han aconseguit obtenir aquests magnífics resultats.

 

L'inici d'una relació d'èxit

Per a EINSA Print, l'absentisme sempre havia estat motiu de preocupació. Tot i això, les accions que s'havien posat en marxa no acabaven de donar els resultats desitjats i a l'empresa es tenia la percepció que l'absentisme es trobava per sobre del que en aquell moment es considerava acceptable tenint en compte les referències del sector.

En el 2007, van decidir confiar en l'experiència d'MC MUTUAL, que els va oferir els serveis d'MC-IT Consultoria, i es van embarcar en un projecte conjunt per reduir l'absentisme. L'equip d'MC-IT està format per metges del treball, analistes de dades i psicòlegs organitzacionals especialistes en gestió de l'absentisme.

El primer pas que es va fer va ser analitzar les dades d'IT de l'empresa i extreure'n indicadors que permetessin aclarir la problemàtica a la qual s'havia de fer front. Aquesta primera anàlisi va servir com a punt de partida per elaborar conjuntament un pla d'acció en el qual EINSA Print ha treballat de forma constant. Un dels punts fonamentals del pla és informar mensualment a tota l'empresa de l'evolució i el cost de l'absentisme.

 

Les claus de l'èxit d'aquesta col•laboració podrien resumir-se de la següent manera:

El compromís del Consell d'Administració. Després d'aquesta anàlisi minuciosa, la Direcció General va ser la primera a mostrar el seu interès i suport al projecte de reducció de l'absentisme, i va donar llum verda a destinar els recursos humans, temporals i econòmics necessaris per a la posada en marxa d'un pla d'acció.

La implicació dels caps. Els comandaments intermedis i el Departament de Prevenció de Riscos Laborals (Dep. de PRL) van ser un element clau per ajudar a determinar les causes i proposar mesures de millora. La seva participació activa en el desenvolupament del projecte va permetre obtenir el seu compromís amb la implantació d'accions, facilitant el procés de canvi a l'empresa.

El lideratge intern del projecte. La Direcció de Recursos Humans (RH) d'EINSA Print, en col•laboració amb la Direcció de Fàbrica i Producció, va adaptar les propostes de millora d'MC-IT a la idiosincràsia de l'empresa i va assignar la coordinació i el seguiment del projecte al Dep. de PRL, assistit pel Servei de Prevenció Aliè MC Prevenció. El lideratge, la coherència i la constància en les accions, juntament amb el convenciment que es podien aconseguir els objectius de reducció de l'absentisme, han estat fonamentals per a l'èxit.

La collaboració del Comitè de Seguretat i Salut. Un dels reptes per optimitzar la gestió del risc i aconseguir la implicació de tota la plantilla en la reducció de l'absentisme va ser transformar el Comitè de Seguretat i Salut en un instrument més constructiu i proactiu en aquesta àrea. La informació proporcionada per la plantilla va permetre fer una anàlisi profunda de l'absentisme causa / lloc de feina i focalitzar les diferents accions que calia dur a terme per reduir-lo.


EINSA Print comparteix la seva experiència

Després d'acompanyar EINSA Print, orientant-la i assessorant-la en tot el procés, a MC MUTUAL estem convençuts de que és un exemple a seguir. A continuació volem compartir algunes reflexions i alguns consells derivats de la seva experiència:


Quin consell donarien a altres empreses que vulguin intervenir en el seu absentisme laboral?

Després d'acompanyar EINSA Print, orientant-la i assessorant-la en tot el procés, a MC MUTUAL estem convençuts de que és un exemple a seguir. A continuació volem compartir algunes reflexions i alguns consells derivats de la seva experiència.

Un cop establert el Pla d'Acció cal ser perseverant i no esperar miracles a curt termini.


Com els ha ajudat MC MUTUAL a gestionar el seu absentisme laboral?

Gràcies a una col•laboració continuada al llarg dels anys entre EINSA i MC MUTUAL, hem pogut assolir uns nivells d'absentisme adequats a les característiques de l'empresa. Aquesta col•laboració s'ha fonamentat en la celebració de reunions mensuals per seguir el Pla d'Acció amb la Direcció de RH i el Dep. de PRL; l'aportació d'idees i mesures que cal implantar; dues reunions anuals en què s'exposa l'evolució de l'absentisme a la cadena de comandament i entrevistes realitzades als comandaments per tal de conèixer l'eficàcia de les mesures dutes a terme, etc.


Com han influït en l'empresa les mesures posades en marxa? Quins beneficis han tingut?

El primer gran canvi és que tota la companyia ha adoptat la filosofia de la prevenció: avançar-se a les situacions que es poguessin produir, en lloc de reaccionar-hi després.

Com a conseqüència, hem reduït l'absentisme en un 47%, la qual cosa ens col•loca en línia amb els índexs del nostre sector i fins i tot amb els del conjunt d'empreses protegides per MC MUTUAL.


Aquestes experiències ens animen a seguir col•laborant amb les nostres empreses mutualistes. Ocupar-se de les coses sempre ha donat millors resultats que preocupar-se. Per aconseguir que una xifra es "mogui" hem de començar a "caminar". I per recórrer el camí, la millor manera és fer-ho junts.

Altres Casos d'èxit
Nervion Industries exterior

Casos d'èxit

Coaliment Covalco

Casos d'èxit

Mónica García Orange Espagne

Casos d'èxit