Publicador de continguts

La vigilancia epidemiológica: un reto para la salud laboral_Resumen de la mesa redonda celebrada en la XXII Diada de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, 2012

La vigilància epidemiològica: un repte per a la salut laboral. Resum de la taula rodona celebrada a la XXII Diada de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, 2012

Salut laboral

Serra C1,2,3, Delclos J1,2,4, Costa E5, Fernández R6, Sala J7,  Alonso S8,  Ramada JM1,2,3, Rodríguez MC9, Sampere M10, Espinós M11.

1.    Centre d’Investigació en Salut Laboral (CiSAL), Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.
2.    CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP).
3.    Servei de Salut Laboral, Parc de Salut MAR. Barcelona.
4.    Division of Epidemiology, Human Genetics and Environmental Sciences, University of Texas School of Public Health, Houston, Texas, EUA.
5.    Societat de Prevenció MAZ. Girona.
6.    Responsable de Salut Laboral de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
7.    Servei de Prevenció Propi d'Arbora & Ausonia. Barcelona.
8.    Societat de Prevenció Asepeyo. Barcelona.
9.    Departament de Ciències Mèdiques. Facultat de Medicina. Universitat de Girona.
10.    Divisió de Serveis Mèdics i Assistencials. Mutual Midat Cylcops (MC MUTUAL). Barcelona.
11.    Servei de Salut, Seguretat i Benestar Laboral. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Barcelona.

 

Publicat a:
Arch Prev Riesgos Labor. 2013;16(2):90-95
Revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
ISSN imprès: 1138-9672 - ISSN en línia: 1578-2549
Enllaç: http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=744

 

RESUM

La vigilància de la salut col•lectiva o epidemiològica (VSE) és un dels reptes importants als quals s'enfronten els professionals sanitaris en relació amb la planificació, l’avaluació i el seguiment de les condicions de salut i prevenció de malalties de la població treballadora. Conscient d'això, l'any 2012 la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (SCSMT) va celebrar una taula rodona en el marc de la XXII Diada de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, en què van participar experts en l'àmbit de la salut laboral a través de la perspectiva de l'aplicació en la pràctica diària.

L'article recull les principals aportacions extretes de la taula rodona i ofereix al lector un recorregut interessant que parteix de la situació actual de la VSE en els serveis de prevenció (SP) del nostre entorn, ressaltant la dificultat que tenen els professionals sanitaris per abordar la vigilància col•lectiva. Continua amb la identificació, descripció, investigació de brots i avaluació d'intervencions a partir de l'experiència dels Estats Units en la gestió de la tuberculosi. Després ens presenta l'experiència d'un servei de prevenció aliè en el desenvolupament d'estudis descriptius que permeten establir la relació entre els factors de risc i els danys a la salut. Un cop s'han posat en marxa accions preventives, és molt important avaluar l'impacte de les intervencions fetes, atès que permeten orientar les accions més efectives en l'entorn on s'apliquen. Finalitza amb la utilitat de la VSE per a identificar nous riscos en el medi laboral, com és el cas de les nanopartícules, que ha estat una de les àrees temàtiques crítiques reconegudes en l'actualitat pels experts internacionals.

Una de les principals conclusions que es van extreure va ser que, tot i que no és fàcil per als serveis de prevenció posar en marxa la VSE, és possible i factible. És una eina de comunicació i participació essencial dins de l'empresa a tots els nivells i és necessària per impregnar la cultura preventiva. És essencial que es dugui a terme en col•laboració dels tècnics de prevenció (interdisciplinarietat), empresaris i treballadors.

Altres Publicacions MC-IT
Publicacions MC-IT
Redacció d'informe baixa laboral
Publicacions MC-IT
Durada incapacitat temporal
Publicacions MC-IT