Publicador de continguts

La estacionalidad de la incapacidad temporal por contingencia común

Estacionalitat de la Incapacitat Temporal per Contingència Comuna (ITCC)

Estacionalitat laboral

Juan Carlos López, Mónica Ballesteros, Maite Sampere
MC MUTUAL – Barcelona

 

RESUM

Les empreses que mesuren el seu absentisme, concretament el que té el seu origen en les malalties comunes i accidents no professionals, poden observar que la incidència pateix grans variacions d’un mes per l’altre.

Quan l’empresa és suficientment gran, també pot observar que la distribució de les baixes segueix una pauta que es repeteix any rere any. Això és degut a que la incapacitat temporal per contingència comuna és un fenomen caracteritzat per una forta estacionalitat.

Pots descarregar l'article complet clicant aquest enllaç.

Altres Publicacions MC-IT
Gràfics incapacitat temporal
Publicacions MC-IT
Influència mida empresa
Publicacions MC-IT
Variables sinistralitat laboral
Publicacions MC-IT