Publicador de continguts

Influencia del tamaño de la empresa, su localización y su actividad económica en la incapacidad temporal por contingencia común

Influència de la mida de l'empresa, la seva localització i la seva activitat econòmica, en la Incapacitat Temporal per Contingència Comuna

Influència mida empresa

Mónica Ballesteros, Maite Sampere, Juan Carlos López
MC MUTUAL – Barcelona

 

RESUM

En aquest article es profunditza sobre algunes característiques pròpies de l’empresa, com són la mida, la localització i l’activitat econòmica (que aparentment no estan relacionades amb les absències per salut) i el seu impacte en els indicadors.

És important que l’empresa conegui que els seus indicadors d’absentisme estan influenciats per les seves pròpies característiques demogràfiques i laborals. No obstant, aquests factors, no són en cap cas uns determinants absoluts i inapel•lables. Hi ha empreses que, contra tot pronòstic (per demografia, mida, localització i activitat), presenten taxes d’absentisme reduïdes. El com ho aconsegueixen depèn en gran mesura de la gestió que realitzen.

Pots descarregar l'article complet clicant aquest enllaç.

Altres Publicacions MC-IT
Condicions de treball
Publicacions MC-IT
Gràfics incapacitat temporal
Publicacions MC-IT
Estacionalitat laboral
Publicacions MC-IT