Publicador de continguts

Influencia de las variables sexo, edad y actividad económica en la siniestralidad laboral.

Influència de les variables sexe, edat i activitat econòmica en la sinistralitat laboral.

Variables sinistralitat laboral

Dades MC Mutual 2011 - Italo Nicolau Girao, Juan Carlos López

MC MUTUAL – Barcelona

 

RESUM

En aquest article es presenta un resum de la influència que les variables de sexe, edat i activitat econòmica tenen en la incidència dels accidents de treball amb baixa en el conjunt de les empreses afiliades a MC MUTUAL durant l’any 2011, tant per separat com de manera conjunta. 

Aquest últim enfoc es d’interès quan una empresa desitja comparar els seus resultats amb un valor de referència, donat que una estructura demogràfica diferent podria arribar a explicar, almenys de manera parcial, les possibles diferències trobades.

Pots descarregar l'article complet clicant  aquest enllaç.

Altres Publicacions MC-IT
Publicacions MC-IT
Redacció d'informe baixa laboral
Publicacions MC-IT
Durada incapacitat temporal
Publicacions MC-IT