Publicador de continguts

Incapacidad temporal por contingencia común. Introducción e indicadores

Incapacitat Temporal per Contingència Comuna. Introducció i indicadors

Indicadors incapacitat temporal

Juan Carlos López, Mónica Ballesteros, Maite Sampere
MC MUTUAL – Barcelona

 

RESUM
Trobaràs què és l’absentisme laboral, com mesurar-lo i la importància de seleccionar uns bons indicadors que aportin informació des d’una vessant orientada a l’acció.

L’anàlisi sistemàtica de l’absentisme no només busca la detecció dels punts problemàtics, sinó que també pot assenyalar els llocs on uns bons resultats són conseqüència de pràctiques i procediments que poden ser exportats a la resta de l’empresa.

Pots descarregar l'article complet clicant aquest enllaç.

Altres Publicacions MC-IT
Publicacions MC-IT
Redacció d'informe baixa laboral
Publicacions MC-IT
Durada incapacitat temporal
Publicacions MC-IT