Publicador de continguts

Fulletó Qüestionari MC-IT sobre Gestió de la IT per a comandaments

Fulletó Qüestionari MC-IT sobre Gestió de la IT per a comandaments

Explicació sobre què és l’enquesta de MC-IT per a comandaments intermedis, el seu objectiu, quins àmbits avalua, com funciona i els requisits de l’enquesta.