Publicador de continguts

Factores que influyen en la duración de la incapacidad temporal por contingencia común

Factors que influeixen en la durada de la Incapacitat Temporal per Contingència Comuna

Baixa laboral

Manel Plana, Maite Sampere, Frank Estevanell, Juan Carlos López
MC MUTUAL – Barcelona

 

RESUM
L’estudi dels factors que intervenen en l’aparició dels casos de baixa com en la seva durada és complex, ja que són fenòmens que responen a una lògica multicausal.

Els factors personals (com l’edat i el gènere), de la malaltia (naturalesa del procés que origina la Incapacitat Temporal), els laborals (com les condicions de treball, càrrega física i mental) i de l’entorn laboral (com la situació del mercat laboral), no actuen de forma independent, o almenys resulta difícil poder considerar el seu efecte per separat. 

Existeix una xarxa de relacions entre les variables que dificulta l’aproximació científica al problema, dins d’una naturalesa dinàmica de l’entorn social i laboral, de gran importància en el moment d’interpretar el fenomen de la Incapacitat Temporal.

Pots descarregar l'article complet clicant aquest enllaç.

Altres Publicacions MC-IT
Influència mida empresa
Publicacions MC-IT
Estacionalitat laboral
Publicacions MC-IT
Variables sinistralitat laboral
Publicacions MC-IT