Publicador de continguts

Factores organizacionales que impactan en el absentismo por IT

Factors organitzacionals que influeixen en l'absentisme per incapacitat temporal

Companys de treball

Els nivells d'absentisme poden estar influenciats per factors laborals i organitzacionals com ara:

 

  • Disseny dels llocs de treball: L'absentisme es relaciona habitualment amb la manca de satisfacció en treballs amb tasques monòtones i rutinàries. 

 

  • Estrès: L'estrès laboral cada vegada està més reconegut com una important causa d'absentisme. L'estrès pot ser el resultat d'una varietat de causes subjacents que cal avaluar en detall. Entre les possibles causes s'inclouen: unes condicions de treball pobres o perilloses, l'avorriment, la sobrecàrrega de treball, la manca de control sobre les activitats de treball, la inseguretat laboral, la preocupació per les perspectives de promoció i carrera, les relacions en el lloc de treball... A més, l'estrès també pot sorgir de fonts externes a la feina. 

 

  • Mida de l'organització i del grup de treball: Com més grans són les empreses i els grups de treball, més alts solen ser els nivells d'absentisme. 

 

  • Normes i cultura del grup de treball: La cultura sol estar afectada per la història i tradició de l'organització i reflecteix la importància que li dóna la Direcció al control de l'absentisme i a la seva capacitat de fer complir les sancions associades. Les que han donat poca prioritat a la gestió i el control de l'absentisme normalment tenen pitjors indicadors. En canvi, en les empreses en què la Direcció ha establert normes clares de conducta que s'apliquen de manera justa i coherent, els nivells d'absentisme tendeixen a ser més baixos.

 

  • Política de complementació de la prestació per IT: S'ha trobat una relació positiva entre alts nivells d'absentisme i empreses on es complementa la prestació per IT fins al 100% del salari. Això no vol dir que hagin de retirar-se els complements per malaltia, però pot ser necessari revisar el seu funcionament.

 

Font: Extracte d’Absence management. Do you have an absence problem? CIPD (2006) Traduït i adaptat per MC-IT Consultoria
 

Altres Bones pràctiques
Pissarra recursos humans

Bones pràctiques

Absència en el lloc de treball

Bones pràctiques

Errors gestió absentisme

Bones pràctiques