Publicador de continguts

Evolució temporal de la incidència per incapacitat temporal d'origen comú segons trams de durada (2009-2018)

Evolució temporal de la incidència per incapacitat temporal d'origen comú segons trams de durada (2009-2018)

Mónica Ballesteros, Maite Sampere, Juan Carlos López, Rosa Sacristán,  Ana Ruiz, Sara Alguacil, Élisabeth Santos, Silvia García, Bibiana López, José Miguel.

MC MUTUAL – Barcelona

 

Publicat a:
Arch Prev Riesgos Labor  2020; 23 (2):182-195
Revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
ISSN imprès: 1138-9672 - ISSN en línia: 1578-2549
Link: https://archivosdeprevencion.eu/index.php/aprl/article/view/33/24

 

RESUM

  • Objectiu: Descriure l'evolució temporal (2009-2018) de la incidència de la Incapacitat Temporal per Contingència Comuna (ITCC) segons trams de durada a Espanya.
  • Mètodes: Es consideren casos d'ITCC de la població afiliada d'una mútua laboral. Es va obtenir la incidència global de la Incapacitat Temporal per Contingència Comuna i per trams de durada (1-3 dies, 4-15 dies, 16-30 dies, 31-90 dies i >90 dies). Es va realitzar un estudi ecològic de sèries temporals considerant un punt d'inflexió l'any 2013. Es va calcular el percentatge del canvi anual i interval de confiança del 95%. Les anàlisis es van estratificar per edat i sexe. 
  • Resultats: La incidència global va passar de 35,3 casos per cada 100 treballadors-any al 2009 a 25,2 al 2013. A partir del 2014 s'observa un ascens sostingut de la incidència d'ITCC, finalitzant l'any 2018 amb 34,1 casos per cada 100 treballadors-any. La incidència global està determinada fonamentalment per processos inferiors a 16 dies a la població jove. El descens entre el 2009-2013 es va produir en tots els trams de durada, en especial en processos de 4 a 15 dies (PCA=-11,2; IC 95%=(-14,1 a -8,2)) i més de 90 dies (PCA=-9,4; IC 95%=(-15,5 a -2,8)),  principalment a joves. L'ascens entre el 2013-2018 es va observar en tots els trams de durada, sent l'increment més significatiu a trams d'1- 3 dies (treballadors de menor edat:  PCA=18,9; IC 95%=(14,8 a 23,2)) i en més de 90 dies (principalment a treballadors amb més edat). L'evolució de la ITCC va presentar un patró similar en ambdós sexes. 
  • Conclusions: La  descripció temporal de la incidència de ITCC per trams de durada ofereix una informació detallada de la incapacitat temporal. Aquests resultats són útils per a professionals de la prevenció i la gestió de la ITCC.

 

PARAULES CLAU: Absència per malaltia, incidència, lloc de treball, estudis de sèries temporals. 

Altres Publicacions MC-IT
Indicadors incapacitat temporal
Publicacions MC-IT
Baixa laboral
Publicacions MC-IT
Gràfic indicadors
Publicacions MC-IT