Publicador de continguts

Evolución temporal de lesiones por accidentes de trabajo en población afiliada a MC Mutual, 2005-2009

Evolució temporal de lesions per accidents de treball en la població afiliada a MC MUTUAL, 2005-2009

Accidents de treball

Italo Nicolás Girao Popolizio, Juan Carlos López López
Mutual Midat Cyclops. Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social número 1, Barcelona, Espanya.

 

Publicat a:
Arch Prev Riscos Labor. 2012; 15 (4): 178-184
Revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
ISSN imprès: 1138-9672 - ISSN en línia: 1578-2549
Enllaç: http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=824

 

RESUM

  • Objectius: En els últims anys, els indicadors de lesions per accidents de treball han disminuït considerablement. Aquest estudi pretén analitzar l'evolució temporal de les lesions per accidents laborals en treballadors afiliats a MC MUTUAL en el període 2005-2009, considerant el paper de les variables sexe, edat, activitat de l'empresa i durada dels processos d'incapacitat temporal.
  • Mètodes: Estudi de sèries temporals. Es van calcular l'índex d'incidència anual ajustant per edat, sexe i activitat de l'empresa mitjançant una estandardització directa, a més de les taxes de canvi interanual i total. També es va fer anàlisi estratificada segons la durada de la incapacitat temporal.
  • Resultats: La incidència ajustada de lesions per accidents de treball va disminuir de 74,8 per 1.000 treballadors-any el 2005 a 48,3 el 2009 (reducció del 35,4%). La major incidència ajustada i taxa de reducció es va observar en les baixes de 4 a 15 dies, que van caure de 41,1 el 2005 a 25,2 el 2009 (reducció del 38,6%). La taxa de canvi no va ser homogènia en considerar la durada de la baixa i es va registrar un patró temporal divers.
  • Conclusions: S'ha produït un important descens en les lesions per accidents de treball no mortals amb baixa laboral en el període d'estudi, considerant el sexe i l’edat dels treballadors i l'activitat econòmica de les empreses mutualistes, principalment a costa de processos d'incapacitat temporal de baixa durada.

 

Paraules clau: lesions per accidents de treball, evolució temporal, baixa laboral.
 

Altres Publicacions MC-IT
Gràfics incapacitat temporal
Publicacions MC-IT
Influència mida empresa
Publicacions MC-IT
Estacionalitat laboral
Publicacions MC-IT