Publicador de continguts

Effect of working conditions on non work-related sickness absence

Effect of working conditions on non work-related sickness absence

Condicions de treball

(EFECTE DE LES CONDICIONS DE TREBALL EN LA DURADA DE LA INCAPACITAT TEMPORAL PER CONTINGÈNCIA COMUNA)   

Maite Sampere1,2,  David Gimeno2-4,  Consol Serra2,4,5,  Manel Plana1,  José Miguel Martínez2,4,  George L Delclos2,4,6,  Fernando G Benavides2,4 

1.- Medical and Health Care Services Division, Mutual Midat Cyclops (MC MUTUAL), C/Provenza 321, 08037 Barcelona, Spain

2.-  Center for Research in Occupational Health (CiSAL), Department of Experimental and Health Sciences, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain

3.- Southwest Center for Occupational and Environmental Health, Division of Epidemiology, Human Genetics and Environmental Sciences, The University of Texas School of Public Health, San Antonio Campus, San Antonio, TX, USA

4.- CIBER de Epidemiología y Salud Pública, Barcelona, Spain, 

5.- Occupational Health Service, Parc de Salut MAR, Barcelona, Spain

6.- Southwest Center for Occupational and Environmental Health, Division of Epidemiology, Human Genetics and Environmental Sciences, The University of Texas School of Public Health, Houston, TX, USA

 

Publicat a:
Occupational Medicine 2012; 62: 60–63 
Occupational Medicine
ISSN imprès: 0962-7480 - ISSN en línia: 1471-8405
Enllaç: https://academic.oup.com/occmed/article/62/1/60/1484589

 

RESUM

  • Introducció. Hi ha evidència científica limitada del paper que tenen les condicions de treball com a factors pronòstic de la durada per Incapacitat Temporal per Contingència Comuna (ITCC).
  • Objectius. Analitzar l'associació entre les condicions de treball (factors ergonòmics i psicosocials) i el temps fins al retorn al treball (RAT) en una cohort de treballadors en situació d'ITCC de més de 15 dies de durada.
  • Mètodes. Seguiment de 655 treballadors en situació d'ITCC fins a la finalització de l'episodi. Qüestionari basal que incloïa informació sobre l'exposició a factors ergonòmics i psicosocials laborals. El temps fins al RAT es va obtenir del registre informàtic de la mútua. Per avaluar la relació entre les condicions de treball i el temps fins al RAT es van construir models de regressió de Cox.
  • Resultats. Percebre un alt nivell d'activitat física a la feina i treballar amb l'esquena torta, inclinada o doblegada es van associar a una major durada de l’ITCC. No es van detectar grans associacions entre els factors psicosocials i el temps fins al RAT, tot i que la percepció d’alta inseguretat laboral i baixa estima va mostrar una associació marginal.
  • Conclusió. Alguns factors de risc ergonòmic a nivell laboral allarguen el temps d’ITCC fins a la tornada al treball. Conceptualment, la intervenció ergonòmica en el lloc de treball podria escurçar la durada de la incapacitat temporal, encara que l’origen no sigui al lloc de feina.

 

Paraules clau: salut laboral, incapacitat temporal, condicions de treball.
 

Altres Publicacions MC-IT
Variables sinistralitat laboral
Publicacions MC-IT
Factors incapacitat laboral
Publicacions MC-IT
Indicadors incapacitat temporal
Publicacions MC-IT