Publicador de continguts

Duración de la incapacidad temporal por contingencia común por grupos diagnósticos

Durada de la incapacitat temporal per contingència comuna per grups diagnòstics

Durada incapacitat temporal

Jordi Delclósa,b,c, Silvia Garcíad, Juan Carlos Lópezd, Maite Samperea,d, Consol Serraa,b, Manel Planad, Dolors Vilad, Fernando G. Benavidesa,b

a) Centre de Recerca en Salut Laboral (CISAL). Universitat Pompeu Fabra
b) CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública
c) The University of Texas School of Public Health
d) Mutual Midat Cyclops (MC MUTUAL)

 

Publicat a:
Arch Prev Riscos Labor. 2010;13(4):180-187
Revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
ISSN imprès: 1138-9672 - ISSN en línia: 1578-2549
Enllaç: http://www.archivosdeprevencion.com/view_document.php?tpd=2&i=1954

 

RESUM

  • Objectius. Descriure la durada dels episodis d'Incapacitat Temporal per Contingència Comuna (ITCC) per grups diagnòstics.
  • Mètodes. Cohort retrospectiva de 258.751 episodis d’ITCC de durada perllongada (>15 dies a treballadors del règim general, >3 dies a treballadors autònoms) iniciats entre 2002 i 2006, gestionats per una mútua d'àmbit estatal a Espanya, i seguits fins a la seva alta. Es va examinar la distribució dels episodis pel diagnòstic mèdic a l'alta, segons la durada mitjana (DM), els percentils 25 i 75, la mitjana i desviació estàndard.
  • Resultats. La DM va ser de 73 dies per a aquells casos en què constava un diagnòstic clínic (n=148.588, 57,4%); els percentils 25 i 75 van ser de 41 i 143 dies, respectivament. Les patologies més freqüents van ser les osteoarticulars (22,2%), seguides per les traumatològiques (16,7%) i psiquiàtriques (12,3%). Les neoplàsies van presentar la major DM (201 dies), seguides pels trastorns psiquiàtrics (117 dies), reumatològics (103 dies) i neurològics (102 dies), augmentant aquesta en el sexe femení, quan més gran s’era i si s’era treballador autònom.
  • Conclusions. En les ITCC de durada perllongada hi ha diferències importants en la durada dels processos segons la patologia. La durada es veu modulada pel sexe, l'edat i el règim de la Seguretat Social. Aquestes dades poden servir de guia per millorar la gestió clínica dels processos que comporten una incapacitat temporal per contingència comuna.

 

Paraules clau: Incapacitat Temporal, grups diagnòstics.
 

Altres Publicacions MC-IT
Estacionalitat laboral
Publicacions MC-IT
Variables sinistralitat laboral
Publicacions MC-IT
Factors incapacitat laboral
Publicacions MC-IT