Publicador de continguts

Dificultades para traspasar la gestión del absentismo a la cadena de mando y posibles soluciones

Dificultats per traspassar la gestió de l'absentisme a la cadena de comandament i possibles solucions

Reunió de treball MC MUTUAL

Tot i els beneficis que aporta implicar els caps en la gestió de l'absentisme, moltes empreses segueixen centralitzant la gestió de les absències en els departaments de Recursos Humans (RH) o Prevenció. Després d'anys d'experiència treballant amb empreses per ajudar-les a optimitzar la gestió de l'absentisme per incapacitat temporal (IT), des d’MC-IT Consultoria hem identificat algunes de les principals barreres que frenen les organitzacions a fer aquest canvi:

 

Tenir una visió parcial de les conseqüències de les absències per a l'organització

La majoria dels caps associen les conseqüències de l'absentisme amb els problemes immediats que els planteja l'absència d'un treballador: ajustaments en la planificació de la producció, modificar tasques o torns, buscar un substitut... No obstant això, poques vegades són conscients de l'impacte global de l'absentisme per a l'organització en termes de costos monetaris, administratius, de pèrdua de productivitat, de qualitat del servei, efectes sobre el clima i la satisfacció laboral, etc.

Aquesta visió parcial de l'absentisme dificulta que s’impliquin en la gestió de les absències.

Perquè els caps puguin entendre l'impacte real que té l'absentisme, cal transmetre'ls, almenys, una informació global dels indicadors d'absentisme de l'empresa, els seus costos, i la seva desviació respecte al que s’esperaria (objectiu d'absentisme de l'empresa, referències poblacionals o sectorials sobre IT, etc.).

Amb l'objectiu de facilitar a l'empresa la posada en marxa d'aquesta mesura, MC MUTUAL posa a la vostra disposició una sèrie d'eines d'anàlisi d'absentisme a la zona privada de la web www.mc-mutual.com. Aquestes eines us permeten:

  1. Tenir un càlcul automatitzat dels seus propis indicadors d'IT i valorar-los amb relació a una referència.
  2. Extreure la informació en format PDF, maquetada estil informe i llista per poder fer-ne difusió, o format Excel, de manera que pugui creuar-se amb una altra informació o variables que a l'empresa li interessi.

 

Visió operativa de la gestió d'equips:

Un dels arguments que solen donar des d’RH per no traspassar la gestió de l’IT als caps és que no creuen que l'absentisme sigui la seva responsabilitat.

Ajudar-los a saber quines variables influeixen en l'absentisme, quin és el paper que poden tenir en la gestió d'absències, així com implicar-los en la recerca de solucions, són algunes de les mesures que han ajudat les nostres empreses mutualistes a conscienciar els caps sobre la importància d'una gestió integral de l'absentisme i de la possibilitat de canvi.

MC MUTUAL posa a la vostra disposició diferents serveis orientats a aquest objectiu, com les sessions informatives sobre absentisme.

 

Manca d'habilitats per a la gestió d'absències:

Segons la nostra experiència, el principal escull que es troben les empreses a l'hora de traspassar la gestió de l'absentisme d’RH a la cadena de comandament és que els caps no sempre estan preparats per conversar amb els seus equips sobre temes complexos com el de l'absentisme.

Fins i tot en aquelles organitzacions on els comandaments han rebut algun tipus de formació en gestió d'equips, apareixen resistències a l'hora d’assumir tasques determinades. L'elevada susceptibilitat que generen els temes relacionats amb la salut, a més del desconeixement sobre quan o com intervenir, fa que els comandaments se sentin insegurs sobre el paper i les actituds que han d'adoptar davant dels seus col•laboradors. Temen no poder gestionar determinades situacions de conflicte que puguin sorgir i les conseqüències que se’n puguin derivar.

Per aquest motiu, no només cal que hi hagi protocols clars sobre absentisme que determinin quines actuacions s'han de fer, com i amb quina periodicitat, sinó que s’hauria de formar als comandaments sobre quines són les responsabilitats en la gestió de l'absentisme dels seus equips, sobre com dur a terme les tasques que se'ls assignen i sobre les habilitats necessàries per fer-ho.

 

Un bon programa de formació hauria d'incloure discussions, exemples reals i una oportunitat per aprendre a tractar l'absentisme en un ambient segur. Això donarà als comandaments la confiança i seguretat necessàries per complir les seves noves responsabilitats.

Altres Bones pràctiques
Comunicació oral

Bones pràctiques

Accions reducció d'absències

Bones pràctiques

Companys de treball

Bones pràctiques