Publicador de continguts

Conflictos bioéticos en la relación sanitaria derivada de las bajas laborales

Conflictes bioètics en la relació sanitària derivada de les baixes laborals

Consulta mèdica MC MUTUAL

Mónica Ballesteros Polo

Departament Investigació i Anàlisi de Prestacions, MC MUTUAL – Barcelona

 

Publicat a:
Rev Bio y Der. 2016; 38: 131-147
Revista de Bioética y Derecho
ISSN imprès: 2545-6385 - ISSN en línia: 1886-5887
Enllaç: http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/17050/19870

 

RESUM

Aquest article fa una reflexió sobre els conflictes bioètics que sorgeixen en la relació metge-pacient quan un treballador té un problema de salut que deriva en una baixa laboral.

Es limita a aquells casos d'origen comú, és a dir, quan el problema de salut no té una relació directa amb la feina. Així mateix, se centra específicament en els treballadors per compte aliena, règim integrat a la Seguretat Social, i que reben una prestació econòmica mentre dura el procés a través de la Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social (en endavant, la Mútua) a la qual la seva empresa estigui afiliada.

Tot i que el treballador va al metge per un problema de salut, la relació no és únicament assistencial, sinó que inclou una valoració de la capacitat laboral, perquè en cas de veure's reduïda, s'emetrà un certificat d'incapacitat temporal. A través d'aquest certificat s'activen mecanismes que posen en marxa la participació d'altres sanitaris, en aquest cas de la Mútua, amb l'objectiu de gestionar aquest procés.

Per tant, parlem d'una relació més àmplia, complexa, que va més enllà de l'assistència sanitària i que, a vegades, pot generar conflictes d'interessos.

Paraules claus: relació metge-pacient, incapacitat temporal, atenció sanitària, avaluació capacitat laboral.

Altres Publicacions MC-IT
Publicacions MC-IT
Baixa laboral
Publicacions MC-IT
Gràfic indicadors
Publicacions MC-IT