Publicador de continguts

Cinco principios que debes cumplir antes de actuar sobre el absentismo

Cinc principis que cal complir abans d'actuar contra l'absentisme

Absència en el lloc de treball

L'èxit d'un pla d'acció no depèn només de les mesures adoptades, sinó de l’aplicació, és a dir, de la capacitat del departament de recursos humans (RH) de mobilitzar i unir tots els actors al voltant d'un objectiu comú. Heus aquí els cinc principis clau que Denis Moneusse aconsella considerar abans de posar en marxa accions en una empresa:

 

 

1. Reflexionar sobre el problema

Per instint, quan un gestor pretén modificar el comportament dels seus treballadors tendeix a utilitzar mètodes basats en el pal i la pastanaga, però quan afronta un problema complex com l'absentisme, cal ser cautelós amb les solucions simplistes. Per això és aconsellable prendre un temps de reflexió:

  • Quina és la visió de la meva plantilla, del seu comportament, de la seva motivació?
  • Considero que els qui més s’absenten són els més mandrosos, fràgils, al•lèrgics a la feina...?
  • Hi ha una bretxa entre les condicions de treball objectives i la percepció que en tenen els treballadors?
  • Estic comunicant els esforços que es fan per millorar-les?...

Cal preguntar-se també sobre el conjunt de polítiques de RH de l'empresa, atès que és habitual que, d'una banda, s'estiguin posant en marxa accions contra l'absentisme i, de l'altra, s'estiguin creant situacions que l’afavoreixen.


2. Adaptar les accions al context de l'empresa

Hi ha moltes accions possibles, però, per si sola, cap no serà eficaç. En lloc d’enumerar totes les solucions possibles i posar-les en pràctica, cal triar les que corresponguin al tipus d'absentisme que es vol combatre i que s'adaptin millor a la cultura de l'empresa.

Cada empresa té un absentisme diferent que no respon a les mateixes causes ni es manifesta de la mateixa manera. Per això pot ser interessant inspirar-se en les mesures preses en altres organitzacions, però no copiar-les i prou. 

 

3. Prevenir l'absentisme

És més difícil reduir una taxa d'absentisme elevada que impedir que segueixi pujant. Els mals hàbits són difícils d'erradicar i la cultura d'una organització evoluciona molt lentament.

El principi d'actuació general ha de ser augmentar el cost de l'absència per als treballadors i, al mateix temps, augmentar el benefici per presentar-se. I no només en termes econòmics. La pressió social i les perspectives de carrera, per exemple, són variables que també modulen el comportament dels empleats.

 

4. No banalitzar les absències

Quan els clients abandonen una empresa, la direcció s’afanya per posar-hi remei. Per què no passa el mateix amb les absències dels treballadors?  

Una absència no s’ha de banalitzar mai, no ha de ser anodina. Sigui quin sigui el motiu, és important que els caps li donin importància i que el treballador en sigui conscient. Ha de saber que la seva presència és necessària, que l’absència té un efecte en la marxa de l'empresa, que compten amb ell, que el necessiten... Si no, porta a pensar que són simples peons, perduts en l'anonimat de l'organització.

 

5. No deixar de pensar en la motivació

Per seleccionar les accions més oportunes per al pla d'acció és primordial partir d'una reflexió sobre la motivació dels empleats: Si, el dia que signen el contracte de treball, els treballadors estan motivats a priori. Què passa després perquè aquesta motivació s'ensorri? És responsabilitat dels empleats mantenir-se motivats a la feina?

Si partim de la base que, en part, l'absentisme el causa la mateixa empresa, no té sentit invertir la problemàtica de la motivació centrant-la únicament en l'empleat.

La qüestió és preguntar-se: Què empeny els treballadors a absentar-se? O potser preguntar-se: Què és el que motiva a un treballador a anar a treballar?, què espera trobar a la feina?, què busca o a què dóna resposta per a ells la feina?...

Fer un brainstorming amb els caps intermedis sobre aquestes qüestions és un exercici particularment interessant i productiu. Així poden prendre consciència que realment tenen marge de maniobra per satisfer les principals necessitats dels seus equips.

 

Font: L'absenteisme au travail. D. Moneusse. Pàg. 147 – 162. Afnor Editions. 2009. Traducció adaptada i resumida per MC-IT Consultoria.

Altres Bones pràctiques
Manual de màrqueting

Bones pràctiques

Reunió de treball MC MUTUAL

Bones pràctiques

Pissarra recursos humans

Bones pràctiques