Publicador de continguts

Características del grupo que lidera la gestión del absentismo

Característiques del grup que lidera la gestió de l'absentisme

Grup de treball

La causa principal per la qual els plans d'acció de les empreses no generen els resultats desitjats és la manca de continuïtat en el seguiment i manteniment de les accions. En la majoria dels casos, la raó és que no hi ha un responsable designat que hagi de retre comptes a la Direcció sobre l'estat del projecte i els avenços. Per aquest motiu, una de les principals accions a abordar és designar una persona, un grup o una comissió que lideri la gestió de l'absentisme, i que sigui responsable de:

 • Definir el Pla d'Acció.
 • Assignar els responsables, recursos i temps per a cada acció.
 • Fer el seguiment de les accions i indicadors en el temps.
 • Rendir comptes a la Direcció General de manera periòdica.

Des d’MC-IT Consultoria suggerim que aquest grup tingui les següents característiques:

 • Que sigui un grup reduït de treballadors, màxim 6 persones.
 • Que els seus membres siguin designats per la Direcció per liderar internament la gestió de l'absentisme, rendint-li comptes de manera periòdica.
 • Que els seus integrants:
  • Tinguin un bon coneixement de les persones, de la cultura, dels processos i de les normes de l'empresa.
  • Estiguin compromesos amb la reducció de l'absentisme.
  • Estiguin capacitats per impulsar i supervisar projectes: motivar i generar compromís, assignar els recursos adequats (humans, econòmics, materials...) i planificar accions (determinar prioritats i temps).
 • Idealment, que pertanyin a àrees, nivells jeràrquics, edats i gèneres diferents.
Altres Bones pràctiques
Reduir absentisme laboral

Bones pràctiques

Presentació de projecte

Bones pràctiques

Entorn laboral saludable

Bones pràctiques