Publicador de continguts

Cambios demográficos en el ámbito laboral: envejecimiento de la población trabajadora en una empresa

Canvis demogràfics en l'àmbit laboral: envelliment de la població treballadora en una empresa

Envelliment laboral

Mónica Ballesteros, Rosa Sacristán, Juan Carlos López, Maite Sampere, Ana Ruíz, Elisabeth Santos y José Miguel Martínez 

Departament Investigació i Anàlisi de Prestacions, MC MUTUAL - Barcelona

 

Publicat a:
Seguridad y Salud en el trabajo. Nº87, junio 2016. Págs 26-34
Revista Seguridad y Salud en el trabajo 
ISSN 1886-6123
Enllaç: https://www.insst.es

 

RESUM

  • Fonament: L'envelliment de la població treballadora és un tema d'importància creixent en els països de la Unió Europea, i a Espanya en particular. Analitzar l'evolució demogràfica a les empreses és un primer pas per conèixer millor els canvis poblacionals, cosa que permetrà desenvolupar intervencions més específiques. L'objectiu d'aquest treball és avaluar els canvis produïts en l'estructura demogràfica d'una empresa en el període 2007-2013 i els canvis esperats per al 2014-2018. 
  • Mètodes: l'estudi va analitzar el nombre de treballadors d'una empresa de grans dimensions amb plantilla estable, segons sexe i edat. Per avaluar els canvis demogràfics durant el període 2007-2013 es van utilitzar gràfics de sèries temporals. Les projeccions de la població per al període 2014-2018 es van calcular mitjançant l'equació estimada d'un model de regressió. També es van calcular les piràmides de població observades (període 2007-2013) i les projectades (període 2014-2018). 
  • Resultats: els resultats assenyalen que els més joves tindran progressivament una representació residual a la plantilla, com a conseqüència d’un increment dels de més edat. Els grups més nombrosos seran els de 35 a 44 anys que, el 2018, arribaran a un 53%, amb predomini de les dones (relació 4:1). Es preveu un augment dels majors de 54 anys (un 32% el 2018 respecte a l'observació de 2013), amb una distribució similar per sexes (al voltant d'un 10% respectivament). 
  • Conclusions: l'estudi permet concloure l'existència d'un progressiu envelliment de la població.
Altres Publicacions MC-IT
Publicacions MC-IT
Redacció d'informe baixa laboral
Publicacions MC-IT
Durada incapacitat temporal
Publicacions MC-IT