Publicador de continguts

¿Qué debe incluir una normativa de ausencias?

Què ha d'incloure una normativa d'absències?

Guia de suport per configurar una normativa escrita que clarifiqui al treballador en quins casos pot absentar-se, quins documents ha d'aportar i les mesures de control que existeixen.