Publicador de continguts

¿Cómo definir las acciones de un Plan de absentismo?

Com definir les accions d'un pla d'absentisme?

Model i exemple real de quina informació ha de recopilar-se per a poder definir les accions que es vulguin impulsar en un pla d'absentisme d'una organització.

  • ¿Cómo calendarizar las acciones de un Plan de absentismo?
  • Com establir un calendari per a les accions d'un pla d'absentisme? /documents/884597/890792/calend_acc_plan_abs_cat.pdf/fcade508-916c-9c51-3850-0a210edf531a?t=1538660472207

    Model i exemple real d'un cronograma per a poder prioritzar les accions d'un pla d'absentisme en una organització. 

    ["true"]