Publicador de continguts

Com conscienciar als treballadors dels perjudicis d’un elevat absentisme per Incapacitat Temporal?

Com conscienciar als treballadors dels perjudicis d’un elevat absentisme per Incapacitat Temporal?

L’absentisme hauria de ser un tema prioritari en les organitzacions a causa de les importants conseqüències econòmiques, laborals i socials que genera. No obstant això, els treballadors poques vegades són conscients de l’impacte que tenen les absències per motius de salut en la competitivitat de la companyia, el clima laboral, la gestió dels equips o les relacions entre companys.

 

Amb l’objectiu de facilitar a Recursos Humans (RRHH) un argumentari que li ajudi a conscienciar a l’organització la necessitat d’abordar la gestió de l’absentisme, a continuació es detallen les principals conseqüències negatives d’un elevat absentisme per als diferents actors implicats:

 

Treballador

La Incapacitat Temporal (IT) afecta principalment al treballador, que pateix el problema de salut i la pèrdua de benestar (dolor, aflicció, patiment), veu reduïda la seva capacitat d’ingressos i incrementa la despesa sanitària. Però el més rellevant és que alguns estudis han detectat que a mesura que la durada de la IT s’allarga, la probabilitat de tornar a la feina disminueix i l'exclusió al mercat laboral i la mortalitat augmenten.

 

Companys de feina

Les absències impacten als companys que ja suposen un augment de la càrrega de feina, canvi de torns, realització d’hores extres, assumir tasques no habituals, haver de supervisar al substitut o comptar amb un col·laborador menys fiable. Això genera sentiments d’injustícia i va deteriorant les relacions dins de l’equip de treball i amb el comandament.

 

Comandaments

Als comandaments els suposa una major càrrega de feina administrativa (canvis en la planificació de la producció o dels serveis, cerca o petició de substituts), els dificulta la gestió de l’equip (apareixen dinàmiques de “demanar favors”, suspicàcies, sentiments d’injustícia) i el compliment dels objectius. Tot això els hi genera desmotivació i sensació de desgast.

 

RRHH

Per aquest departament, un elevat volum d’absències suposa un increment de les tasques administratives (com la cerca de substituts, gestió dels contractes, quitances, càlculs de nòmina, etc.) i de les despeses de personal. A més a més, suposa un veritable repte a solucionar, ja que l’absentisme sol reflectir l’existència de problemes de seguretat, de salut, de satisfacció laboral, d’incompliment de la normativa laboral...

 

Direcció de l'empresa

Per a la Direcció, l’absentisme és una variable que li preocupa en quant incideix als costos, repercuteix en la qualitat dels productes i serveis, en la competitivitat de l’empresa i en la seva rendibilitat de cara als inversors.

 

Com ens afecta l'elevat absentisme?

 

  Treballador

 

 • Falta de salut.

 • Minva econòmica (Descens ingressos + Increment despesa farmàcia)

 • Pèrdua de la productivitat.

 • Descens de l'ocupabilitat.

 • Pèrdua de la capacitació laboral.

 • Aïllament social...

 

  Companys de feina

 

 

 • Augment de càrrega de feina.

 • Petició de canvis de torns.

 • Realització d’hores extres.

 • Assumpció de tasques no habituals.

 • Col·laborador menys fiable.

 • Supervisió del substitut…

 I també:

 • Sensació d’injustícia.

 • Deteriorament de les relacions entre companys.  

 • Enrariment del clima laboral…

 

  Comandaments

 

 • Suposa un problema immediat (planificació, producció, canvis de tasques o torns, buscar substitut…)

 • Major dificultat per complir els objectius.

 • Falta de temps per al que és “important” vs. el que és “urgent”.

 • Genera una dinàmica de demanar favors.

 • Dificulta la gestió de l’equip.

 • Desmotivació: Sensació de desgast, d’apagar focs…

 

  Recursos Humans

 

 • Assumeix la responsabilitat de reduir l’absentisme davant la Direcció.

 • Increment de les tasques administratives (buscar substitut, contractes…)

 • Increment de les despeses de personal.

 • Dificultat per a complir els objectius.  

 • Sol reflectir l’existència de problemes de seguretat, salut, satisfacció laboral…

 

  Direcció de l'empresa

    

 • Incrementen les despeses (de personal, de producció…)

 • Baixa la qualitat del producte/servei.

 • L’empresa perd competitivitat.

 • Descens de la rendibilitat.

 • Posa en perill la viabilitat de l’empresa.

 

 

Altres Bones pràctiques
Comunicació oral

Bones pràctiques

Accions reducció d'absències

Bones pràctiques

Companys de treball

Bones pràctiques