Publicador de continguts

¿Cómo calendarizar las acciones de un Plan de absentismo?

Com establir un calendari per a les accions d'un pla d'absentisme?

Model i exemple real d'un cronograma per a poder prioritzar les accions d'un pla d'absentisme en una organització. 

  • ¿Cómo definir las acciones de un Plan de absentismo?
  • Com definir les accions d'un pla d'absentisme? /documents/884597/890792/definir_acc_plan_abs_cat.pdf/1a70a774-ea59-955a-14af-36061e670dc3?t=1538660472913

    Model i exemple real de quina informació ha de recopilar-se per a poder definir les accions que es vulguin impulsar en un pla d'absentisme d'una organització.

    ["true"]